banner-chemicalsjpg

Etikettering voor GHS (Global Harmonized System)

BarTender® software is een integraal onderdeel van de GHS-etiketteringstrategie van 's werelds chemische installaties en wordt gebruikt door de ICIS Top 100 fabrikanten maar ook door lokale en regionale activiteiten. De chemische sector kiest BarTender wegens zijn gemakkelijke inzetbaarheid en configureerbare technologie die op expertise uit de sector is gebaseerd — wij begrijpen de druk van de regelgeving en toeleveringsketen waarmee chemische installaties worden geconfronteerd.


Over GHS

De Verenigde Naties gebruiken sinds 2002 het Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) om de veiligheid van de werknemer te verbeteren en de wereldwijde handel te vereenvoudigen door een reeks regels voor te schrijven over opleiding, productetikettering en veiligheidsdocumentatie om chemische stoffen en hun veilige behandelingsmethoden op de werkplaats te identificeren. De VN herziet de GHS elke twee jaar. Revisie zes werd in 2015 verwacht.

Elke VN-lidstaat beslist welke categorieën en elementen van het systeem het zal overnemen en stelt een eigen plan op voor de invoering ervan.

In de VS werd GHS in 2012 goedgekeurd, met nalevingsdeadlines die verspreid waren over 2014, 2015 en 2016. GHS wordt beheerd door OSHA en word soms ook HazCom 2012 genoemd. Het is belangrijk om te onthouden dat de veiligheid van de werkplaats het hoofdmandaat van de OSHA is. Wanneer een product aan een van uw werknemers wordt toevertrouwd, wordt behandeld, opgeslagen of getransporteerd, dan stelt de OSHA dat u verantwoordelijk bent voor de correcte etikettering ervan. Werknemers moeten altijd toegang hebben tot de volledige gevareninformatie.

In de Europese Unie wordt GHS ook CLP genoemd, een afkorting voor "EG-Verordening nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels". Het werd goedgekeurd in 2008 en werd van kracht in 2009. CLP wordt beheerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

GHS is volledig ingevoerd en van kracht in Japan, Korea, Nieuw-Zeeland en Taiwan, de Volksrepubliek China, met de andere APAC-landen in diverse stappen van goedkeuring.

Voor meer specifieke informatie verplaatst u uw muis over de kaart om de invoeringsstatus van GHS te zien in specifieke landen en regio's.

Landen/regio's die GHS al hebben ingevoerd
Landen/regio's die GHS aan het invoeren zijn
Verplaats uw muis over de kaart om de invoeringsstatus van GHS te zien in specifieke landen en regio's.
Brazilië
Zuivere stoffen moeten correct geclassificeerd, verpakt en geëtiketteerd zijn en vergezeld zijn door een SDS. Gemengde chemische stoffen moeten tegen 1 juni 2015 conform zijn. Braziliaans Portugees is de verplichte taal voor etikettering en documentatie.
Canada
Health Canada publiceerde een ontwerpvoorstel voor de invoering van GHS en de commentaarperiode sloot op 15 september 2013. In afwachting van definitieve regel.
China
Ingevoerd voor transport, SDS, etiketten en classificatie
Europese Unie / EEA
De regelgeving voor classificatie, etikettering en verpakking (CLP) plaatsen de Europese Unie en Europese Economische Ruimte op een lijn met GHS, dat volledig is ingevoerd voor stoffen. De deadline voor volledige naleving voor mengsels is 1 juni 2015. Turkije, dat onlangs toegang kreeg tot de EU, heeft een nalevingsdeadline voor stoffen vooropgesteld van 1 januari 2013. Kandidaat-lidstaat van de EU Macedonië voert op dit moment GHS in.
India
Een ontwerp van regels werd in 2011 gepubliceerd. Sinds oktober 2013 werden de finale regels niet gepubliceerd.
Japan
Japan startte het GHS-proces in 2001 en de regelgeving is volledig ingevoerd.
Russische Federatie
De toepassing van GHS-regels is vrijwillig. Volledig ingevoerd voor het transport van gevaarlijke goederen. De Euraziatische Economische Commissie (EEC) heeft een regelgeving goedgekeurd waardoor GHS-naleving vanaf juli 2017 wettelijk verplicht is, als de lidstaten (Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland) een overeenstemming kunnen bereiken over de invoering.
Verenigde Staten van Amerika
1 december 2013, deadline voor training van werknemers over de nieuwe etiket- en SDS-indelingen; 1 december 2015, deadline voor het naleven van de GHS-voorzieningen, behalve voor distributeurs die producten van hun leveranciers met etiketten van het oude systeem mogen blijven verzenden; 1 juni 2016, alle chemische stoffen die in de VS worden opgeslagen en getransporteerd, moeten worden geëtiketteerd en getransporteerd volgens de GHS-voorschriften.
Mexico
Volledig ingevoerd, maar naleving van GHS is in Mexico niet verplicht en wordt niet afgedwongen.
Australië
Deel 7.1 van het model van de Work Health and Safety Regulations (WHS) wordt van kracht op 31 december 2016. Deze normen staan op een lijn met de aanbevelingen van de VN.
Taiwan
GHS is volledig ingevoerd in Taiwan.
Servië
De deadline voor naleving met het staatsblad van de Republiek Servië nr. 64/10 is 1 juni 2015. De Servische taal moet op het etiket aanwezig zijn, maar er zijn ook bepalingen voor andere talen die mogen worden opgenomen. De voorzieningen in deze regelgeving sluiten nauw aan op de CLP van de EU.
Maleisië
De deadline voor de invoering van de Classificatie, etikettering en veiligheidsinformatieblad van gevaarlijke chemische stoffen (CLASS) voor veiligheid en gezondheid op het werk in Maleisië is 17 april 2015. De regelgeving is een getrouwe afspiegeling van het GHS-systeem van de VN.

OSHA Enforcement Guidance, februari 2015

Heel wat downstreamgebruikers in de chemische toeleveringsketen in de VS vonden het lastig om het GHS-systeem van de OSHA, dat op 1 juni 2015 van kracht werd, in te voeren. OSHA bood onlangs wat ondersteuning aan de chemische sector in de vorm van een discretionair handhavingsbeleid.

Tot 9 februari 2017 zal de OSHA aan de leden van de downstream chemische toeleveringsketen die de deadline van 1 juni 2015 niet kunnen halen, niet vragen om GHS-conforme etiketten en SDS'en te bieden, omdat ze niet de nodige informatie van hun upstream leveranciers kunnen verkrijgen.

Om te kunnen genieten van deze discretionaire handhavingsondersteuning, moet een bedrijf de volgende zaken voorleggen:

 • Gedocumenteerd bewijs van poging om de nodige informatie van upstream leveranciers te verkrijgen.
 • Gedocumenteerd bewijs van inspanningen om informatie van andere bronnen te verkrijgen.
 • Gedocumenteerd bewijs van poging om de gegevens zelfs te classificeren.
 • Een duidelijke en afdwingbare tijdslijn voor naleving.

Bezoek de website van de OSHA voor meer informatie.


Het GHS-etiket

Met GHS wilde men een duidelijke en consequente communicatiemethode over chemicaliën ontwikkelen via etikettering en documentatie. Maar nu de invoeringsdeadlines met rasse schreden naderen, vinden de chemische bedrijven de vereisten allesbehalve duidelijk en consequent.

Wat zijn de verplichte etiketelementen en hoe worden ze gebruikt? Beweeg de muis over de blauwe stippen aan de kant van dit etiket om meer te weten te komen.

Productnaam

Signaalwoord

Een of twee signaalwoorden, ofwel WAARSCHUWING voor producten met een "minder dan ernstig of niet-dodelijk gevaar", of GEVAAR voor producten met een "ernstig of mogelijk dodelijk gevaar"

Gevaaraanbevelingen (H-zinnen)

De 71 H-zinnen bieden veiligheids-, gezondheids- en milieuwaarschuwingen over het product. Ten minste een ervan moet op het GHS-etiket vermeld staan. H-zinnen vervangen de Europese R-zinnen.

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)

Er moet ten minste één en maximaal zes P-zinnen op het etiket staan. Elke zin heeft betrekking op de pictogrammen van het etiket en beschrijft de instructies voor opslag, behandeling en eerste hulp. De P-zinnen vervangen de Europese S-zinnen.

Productidentificatie

Een product wordt meestal geïdentificeerd door zijn CAS- of IUPAC-nummer.

 • IUPAC is een reeks letters, cijfers en koppeltekens die organische verbindingen weergeven en tientallen tekens lang kunnen zijn.
 • CAS-nummers worden met koppeltekens in drie delen verdeeld. Het eerste deel bestaat uit een tot zeven tekens, het tweede deel uit twee tekens en het derde deel uit één teken.

Identificatie van leverancier

Het etiket moet de naam, het adres en telefoonnummer van de leverancier vermelden.

Pictogrammen

Er zijn negen zwarte, witte en rode pictogrammen in de vorm van een diamant, elk met een snelle visuele identificatie van een voorzorgsmaatregel. Er mogen geen lege rode diamanten op een etiket staan.

Aanvullende informatie

Dit kan om het even wat zijn dat een leverancier kiest: een barcode, URL van een website, bedrijfslogo, inventarisgegevens, contactgegevens voor HazMat-antwoord. Extra informatie kan in kleur worden gedrukt om extra informatie te bieden en normen voor bedrijfsmerken te ondersteunen.

Vereisten voor de grootte van het etiket

Merk op dat pictogrammen in de EU ten minste 1/15e zo groot als het etiket moeten zijn.

Verpakking Minimale grootte van het etiket (mm)
<3> 74 x 52
3-5 liter 105 x 74
5-500 liter 148 x 105
>500 liter 210 x 148

Overwegingen voor het afdrukken van GHS-etiketten

Het was in chemische fabrieken en opslagplaatsen de gewoonte om etiketten monochromatisch (in één kleur) af te drukken. Maar dat is aan het veranderen — in bijna alle landen moeten GHS-pictogrammen een rode rand hebben. Hoewel het een optie is om met rode diamanten voorgedrukte etiketten te gebruiken, moet de gebruiker bij deze methode de media met het correcte aantal en ordening van rode diamanten kiezen. Een eenvoudige gebruikersfout kan leiden tot niet-naleving en boetes.

Daarnaast heeft elk product dat een International Maritime Dangerous Goods (IMDG)-certificaat vereist, ook een etiket nodig dat voldoet aan de BS5609-specificaties voor hechting en kleurvastheid in zout water. Hoewel naleving van BS5609 in grote mate afhangt van het papier dat voor het afdrukken van het etiket werd gebruikt, kunnen niet alle printsystemen een etiket produceren dat de vereiste testen zal doorstaan.

Vele van onze partners bieden printers aan die specifiek zijn ontworpen om chemische bedrijven te helpen voldoen aan de nieuwe GHS-normen. Een aangezien de printarchitectuur van BarTender gebaseerd is op de driverstandaarden van Microsoft, zijn we een aanpasbaar onderdeel van uw GHS-oplossing, ongeacht welke Microsoft-printer u selecteert.

Neem contact met ons op voor meer informatie over afdrukken volgens GHS en we brengen in u contact met een BarTender-wederverkoper die u kan helpen de juiste keuze voor uw bedrijf te maken.


BarTender en GHS: Betrouwbaar. Schaalbaar. Aanpasbaar.

BarTender® is de veilige en vertrouwde etiketteringsoftware die zich aanpast om te voldoen aan de wereldwijde regelgeving en bedrijfseisen van de chemische sector.

Met BarTender kunt u GHS-etiketten aanmaken en de productie ervan automatiseren, met gecentraliseerde controle en beveiliging. Gebruik BarTender om uw product en regelgevende gegevens te verbinden met een ruim assortiment printers, met dezelfde eenvoudige ondersteuning voor één printer in één vestiging als voor duizenden printers van meerdere printerfamilies in uw wereldwijde netwerk.

Elke editie van BarTender ondersteunt elk modern schrijfsysteem, zodat uw bedrijf wereldwijd kan groeien en nalevingsstrategieën kunnen worden gehanteerd. Een op lettertypen gebaseerd verzameling GHS-tekens wordt ook meegeleverd: Gebruik het om pictogrammen te drukken op voorgeformatteerde etiketmedia of om uw eigen pictogrammen met rode rand aan te maken.

Het voorbeeldetiketsjabloon van BarTender

Door uw GHS-etikettering te automatiseren kunt u het risico minimaliseren op gebruikersfouten die het gevolg zijn van manuele systemen, en kunt u de interoperabiliteit in uw vestiging en langs uw toeleveringsketen helpen bieden. Chemische bedrijven over de hele wereld maken en automatiseren hun GHS-etiketteringprogramma's op basis van de technologie in het voorbeeldetiket dat in de BarTender Automation- en Enterprise Automation-editie wordt meegeleverd.

Gebruik het voorbeeldetiket van BarTender als uw startpunt wanneer u de productie van uw GHS-etiketten automatiseert. Het voorbeeldetiket biedt de verbinding tussen uw gegevens — ongeacht of die komen uit een wereldwijd ERP-systeem, een database van een derde partij, een interne database of zelfs een rekenblad op uw harde schijf — en uw printer. De etiketgegevens kunnen worden verbonden met de SDS van het product; dat vereenvoudigt de processtroom van uw vestiging terwijl u aan de EHS&S-initiatieven voldoet. Interne bedrijfsregels helpen de pictogramnaleving beheren, en met de functie automatisch grootte van BarTender kunt u maximaal gebruikmaken van uw voorraad etiketten en van een optimale zichtbaarheid voor veiligheid.

Uw vertrouwde GHS-partner

BarTender is uw vertrouwde GHS-partner. Bekijk onze korte video en leer hoe eenvoudig het is om GHS-conforme etiketten te maken met BarTender. Bekijk onze webinar om te leren wat u moet weten over GHS en over het invoeren van de juiste oplossing voor uw bedrijf. Bezoek elke tab van deze webpagina en verken de interactieve inhoud — leer alles wat u moet weten over het GHS-systeem: Etiketelementen, wereldwijde deadlines, overwegingen voor het afdrukken.


Maar welke BarTender past bij u?

Selecteer een van onderstaande edities voor meer informatie of download de gratis proefversie van 30 dagen en verken alle functies in BarTender. Ontdek hoe u kunt voldoen aan de lastigste behoeften voor etiketten, barcodes en meer. Of neem contact met ons op om te ontdekken waarom BarTender de meest vertrouwde software in zijn soort is.

Aanmaken
(ontwerpen en drukken)

Basic-editie

Professional-editie

Ga in enkele minuten aan de slag!

Alle functies van Basic plus:

 • Etiketten, kaarten, magneetstroken en meer ontwerpen en drukken.
 • De afdruksnelheid voor elke printer of elk markeertoestel optimaliseren.
 • Formulieren voor gegevensinvoer ontwerpen die gegevensvalidering bieden en de afdruktijd laten invoeren via het toetsenbord of een barcodescanner.

Licentie per pc

 • Gegevens lezen uit CSV-bestanden, databases en Excel. Eenvoudig records zoeken en selecteren voor afdrukken.
 • RFID-etiketten coderen.

Licentie per pc

Aanmaken en automatiseren
(ontwerpen, drukken en beheren)

Automation-editie

Enterprise Automation-editie

Alle functies van Professional plus:

Alle functies van Automation plus:

 • Automatisch afdrukken vanuit elk besturingssysteem, systeem of apparaat als reactie op gegevenstransacties en SDK-aanvragen.
 • Ontwerpen met Intelligent templatesTM om onderhoud te beperken.
 • De afdrukomgeving beveiligen met gebruikers- en groepsrollen.
 • Toezicht houden op de live afdrukstatus en een gedetailleerd overzicht van het systeemgebruik weergeven.

Licentie per printer

 • Automatisch afdrukken als reactie op Web service API of TCP/IP-communicatie.
 • Integratie met SAP en Oracle.
 • Profiteer van een gecentraliseerd systeembeheer, afdrukken via de browser, gecentraliseerde sjabloonopslag met wijzigingsbeheer, ondersteuning voor elektronische handtekeningen, volledig beheer van SDK, coderen van smartkaarten en meer.

Licentie per printer


Verwante informatie

Regelgevende oplossing
Global Harmonization System (GHS)

Met GHS wilde men een duidelijke en consequente communicatiemethode over chemicaliën ontwikkelen via etikettering en documentatie. Maar chemische bedrijven vinden de vereisten allesbehalve duidelijk en consequent. Leer meer over GHS en over hoe BarTender uw bedrijf kan helpen met naleving, ongeacht waar u in de wereld actief bent.

Sectoroplossing
Etiketteringbeheer voor de toeleveringsketen

BarTender is de gekozen etikettering voor de toeleveringsketen van wereldwijde productie-, distributie-, 3PL- en opslagbedrijven. Leer hoe u BarTender u kan helpen om uw onderneming te stroomlijnen — en u te helpen efficiënter in contact te staan met uw hele toeleveringsketen.

Pdf-blad
Vereenvoudigde correcte chemische etikettering

Meer over BarTender en chemische etikettering vindt u in dit downloadbare document.

Seagull Scientific is een trots lid van de National Association of Chemical Distributors (NACD), de enige fabrikant van etikettering-, barcode- en RFID-software aan wie het lidmaatschap van de NACD werd toegekend.

Meer informatie

Sectoroplossing
BarTender voor chemische etikettering

GHS-etiketelementen
Pictogrammen

GHS-etiketelementen
H-verklaringen en P-verklaringen

Sectoroplossing
BarTender voor etiketteringbeheer voor de toeleveringsketen

Pdf-blad
BarTender voor chemische etikettering

Overzicht van BarTender

BarTender kopen


Wat onze klanten zeggen

"Doordat BarTender kan worden geïntegreerd met een auteurs- en beheersysteem voor ERP en veiligheidsinformatiebladen, in combinatie met het gebruiksvriendelijke en krachtige en Intelligent Templates™, werd het onze standaardsoftware voor het integreren en oplossen van de uitdagingen met betrekking tot etikettering volgens GHS bij al onze chemische klanten."
—Rick Schilling, directeur, Integrated Productivity Systems (IPSi)